KAPITTEL 15: REGLEMENT FOR TILDELING OG BRUK AV TJENESTETELEFON


Vedtatt: 01/15/2004


__Tilbake ..............

Opprettet: 07/19/2001 09:28:43 AM av Odd Resser. Revidert: 03/11/2012 05:53:27 AM